Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

TIETOSUOJASELOSTE Eu:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen informointi

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta tilatessasi palveluitamme tai ottaessasi yhteyttä Lymfahuoneeseen verkkosivustomme kautta (jäljempänä yhdessä ”Palvelu”), tullessaasi Lymfahuoneen terapia-asiakkaaksi sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää. Käyttämällä Palveluamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttösi uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

Rekisteritiedot

Rekisterin nimi: Lymfaterapia Tarja Tapanainen, asiakas- ja markkinointirekisteri
Rekisterinpitäjä: Lymfaterapia Tarja Tapanainen, Keskikuja 4, 03100 Nummela
Y-tunnus: 1388098-3 (jäljempänä ”Lymfahuone”),
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Tarja Tapanainen, tarja.tapanainen@lymfahuone.fi

Rekisteriin kerättävät tiedot

Asiakastiedot ja asiakkuuksiin liittyvät tiedot

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

 • Yrityksen ja/ tai henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot.
 • Verkkopalvelustamme keräämämme tiedot
 • Tallennamme rekisteriimme tiedot, jotka olet itse toimittanut lomakkeella tai ajanvarausjärjestelmällä Lymfahuoneen verkkosivuston lymfahuone.fi, tai palvelun alasivujen tai alidomainien kautta, tai sähköpostilla.
 • Fysioterapia-asiakkaan  yksilöinti- ja yhteystiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
 • Fysioterapia-asiakkaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot kuten lähetteessä ja hoitosopimuksessa/suunnitelmassa yksilöidyt tiedot, hoitotiedot, tutkimustiedot, hoitomuistiinpanot, harjoitteluohjeet, valokuvat, videot ja lausunnot. 
 • Potilaan toimittamat tai hänen suostumuksellaan hankitut, muualta saadut terveystiedot, jotka on otettu osaksi terveyskertomusta.
  – Mahdolliset tietojen luovutusta koskevat tiedot ja luovutusten perusteet.
  – Potilaan hoitoon osallistuvan terveydenhoitohenkilöstön tiedot.
 • Osarekisterin tietosisältö: Laskutusosoite, asiakkaan nimi, henkilötunnus, maksusitoumuksen numero, hoitojen käyntikerrat ja päivämäärät.
 • Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys: rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä Lait: EU:n tietosuoja-asetukset (2016/679) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§ (785/1992)
  Tietojen yhdistäminen muihin rekistereihin: ei yhdistetä

Henkilötietojen säilytysajat: Asiakasrekisterin sisältämien tietojen säilytysaika määräytyy Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoista antaman asetuksen mukaan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta itseltään saadut tiedot. Asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta ja hoitavilta yksiköiltä, sekä lähettävältä taholta ja Kelalta saatavat tiedot. Tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot.

 Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja luovutettaessa noudatetaan henkilötietolakia lakia potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 13§, muut 653/2000 ja asiakkaan kanssa terapiasopimusta/suunnitelmaa. Henkilötiedot, hoitotiedot ja muut potilastiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää Lymfahuone. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. Tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä. Jatkohoitotilanteessa asiakkaan potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja potilaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle. Asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen perusteella voidaan luovuttaa tietoja vakuutusyhtiölle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Aineistot säilytetään lukitussa kaapissa, johon on pääsy vain Tarja Tapanaisella.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Aineistot säilytetään Lymfahuoneen tietokoneella, älypuhelimella, tabletilla tai erillisellä muistitikulla. Laite ja/tai tietokoneaineisto on suojattu salasanalla ja suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Muistitikkua säilytetään lukitussa tilassa manuaalisen aineiston kanssa. Tietoja ei ole muilla tietokoneilla. Varmuuskopiot tallennetaan pilvipalveluun. 

Laskutustiedot osarekisterissä
Terapeija säilyttää laskutustiedot potilastietojärjestelmässä, jonka käyttö on suojattu salasanalla. Sisäinen tietoverkko on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja sen käyttöä valvotaan.

 

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Kaikkiin asiakasrekistereihin ja osarekisteriin kirjattuihin henkilökohtaisiin tietoihin liittyy tarkastusoikeus (Henkilötietolaki 26§) Tietoihin on oikeus tutustua ja saada itseään koskevat asiakastiedot kirjallisena. Pyyntö esitetään hoidon järjestämiseen, terapiasopimukseen ja hoitopalautteisiin ja muihin rekisteritietoihin liittyvissä kysymyksissä Tarja Tapanaiselle, joka antaa tiedot tarkastettuaan asiakkaan henkilöllisyyden tai kysyjän lakiin perustuvan oikeuden pyytää tietoja. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internet -sivuilta saatavissa olevaa lomaketta. 

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internet -sivuilta saatavissa olevaa lomaketta. Henkilörekisteriin tallennetun henkilötiedon korjausvaatimus esitetään Tarja Tapanaiselle.

Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kautta saatamme myös lähettää sinulle kohdennettuja markkinointi- ja asiakasviestejä. Mikäli et kuitenkaan halua saada meiltä viestejä, voit milloin tahansa ilmoittaa asiasta Lymfahuoneelle.

Tietojen luovutus

Emme luovuta, myy tai vuokraa tietojasi kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin pääsy on ainoastaan Lymfahuoneen työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisteriin on pääsy tunnusten kautta myös lymfahuone.fi sivustoa hallinnoivalla taholla (Aamos Group Oy). Työntekijöitä ja muita rekisteriin pääseviä tahoja sitoo vaitiolovelvollisuus.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle / päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.

Sivustomme käyttää Google Analytics –ohjelmistoa (”Ohjelmistot”), kerätäkseen anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä tarkoituksenaan parantaa Palvelun laatua. Ohjelmistot tallentavat muun muassa tietoja siitä, millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat.

Mikäli et halua Palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen). Huomaa kuitenkin, että tällöin Internet-sivut ja/tai Palvelu ei välttämättä toimi häiriöittä.

Sosiaalisen median liitännäiset

Lymfahuoneen sivustolla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin sivustoilla ja Palvelussa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Lymfahuoneella ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä Lymfahuone ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tässä tietosuojaselosteessa määritellylle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

 

Päivitetty 24.5.2018